KONTAKT

Sekretariat: 46 13 40 05

info@grevegolf.dk

Restaurant: 46 13 40 05

restaurant@grevegolf.dk

Samarbejdsudvalg

Formand for udvalget

Frede Kruse-Christiansen

k-c@grevegolfklub.dk

Medlem af udvalget

Inge Larsen

Medlem af udvalget

Stine Kiel Larsson

Medlem af udvalget

Peter Thomsen

​Retningslinjer og kompetencer

Baneejer og Greve Golfklub har etableret et samarbejdsudvalg under følgende beskrivelse:

Baneejer og Greve Golfklub er enige om, at det er af største betydning, der til stadighed er et godt samarbejde mellem parterne.

Parterne forpligter sig til at holde hinanden underrettede om alle væsentlige forhold, der direkte eller indirekte berører samarbejdet.

Ved eventuelle afgørelser er parterne enige om i videst muligt omfang at tilgodese golfsportens interesser og udvikling.

Til sikring af samarbejdet afholdes så vidt muligt kvartalsvise samarbejdsudvalgsmøder, hvor repræsentanter for baneejer og klubbens bestyrelse deltager.

Samarbejdets kompetence er en rådgivende funktion.​

​Referater af udvalgsmøder

​Ordens- og etiketteregler

​Formålet med Ordens – og etikettereglerne er at sætte standard for omgang med andre spillere og hensyntagen til banen ved at fastlægge regler og rammer,

Samt skabe en fælles forståelse herfor hos såvel medlemmer som greenfee spillere der opholder på Greve Golfbane og benytter faciliteterne.​

Ordens- og etiketteregler

KONTAKT

Telefon: 46 13 40 05

Sekretariat: info@grevegolf.dk

Karlslunde Centervej 45

2690 Karlslunde