KONTAKT

Sekretariat: 46 13 40 05

info@grevegolf.dk

Restaurant: 46 13 40 05

restaurant@grevegolf.dk​


Frivillige

Vil du være frivillig i Greve Golfklub?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark. Den fortsatte medlemsfremgang I Greve Golfklub samt den positive udvikling på banen og i klubben har øget behovet for frivillige hjælpere på flere områder. Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både af selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid, du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis for evt. oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.
Henvend dig til én i bestyrelsen for at høre mere.

Læs om regler for udførelse af frivilligt arbejde her.

P.t. har vi brug for hjælp til baneservice, afvikling af turneringer og til Golfens Dag.

Baneservice
Vi søger voksne medlemmer, som har lyst til at indgå i et team af frivillige, der forestår baneservice. Baneservice skal sikre et godt flow på banen, så både medlemmer og gæster får en god oplevelse af en golfrunde i Greve Golf. Arbejdet skal ses som en service frem for kontrol. ​

Turneringer

Vi søger frivillige, som har lyst til at hjælpe til ved vores store turneringer.

Vi har typisk 3-5 store turneringer om året. Vi har brug for hjælp til udlevering af scorekort, starterfunktion (på teesteder), baneservice, indtastning af scorekort og meget andet.

Det kræver ingen særlige forudsætninger og vi sørger for den fornødne instruktion.

Er du interesseret? Så kontakt Jeppe Dohn.

Golfens Dag

Har du lyst til at hjælpe et par timer ved Golfens Dag? Det er den 26. april 2020 i tidsrummet 13.30 - 16.30. Det kræver ingen særlige forudsætninger, kun at  du er glad for golf og for Greve Golfklub og kan formidle dette budskab til kommende golfspillere. Kontakt Inge Larsen snarest muligt. 

KONTAKT

Telefon: 46 13 40 05

Sekretariat: info@grevegolf.dk

Karlslunde Centervej 45

2690 Karlslunde