KONTAKT

Sekretariat: 46 13 40 05

info@grevegolf.dk

Restaurant: 46 13 40 05

restaurant@grevegolf.dk

Samarbejdsudvalg

Formand for udvalget

Frede Kruse-Christiansen

k-c@tunenet.dk

​Engstien 5, 4030 Tune

Tlf.: 40 28 08 64

Medlem af udvalget

Inge Larsen

il3001@hotmail.com

Medlem af udvalget

Stine Kiel Larsson

stine@grevegolf.dk

​Retningslinjer og kompetencer

Baneejer og Greve Golfklub har etableret et samarbejdsudvalg under følgende beskrivelse:

Baneejer og Greve Golfklub er enige om, at det er af største betydning, at der til stadighed er et godt samarbejde mellem parterne.

Parterne forpligter sig til at holde hinanden underrettet om alle væsentlige forhold, der direkte eller indirekte berører samarbejdet.

Ved eventuelle afgørelser er parterne enige om i videst muligt omfang at tilgodese golfsportens interesser og udvikling.

Til sikring af samarbejdet afholdes så vidt muligt kvartalsvise samarbejdsudvalgsmøder, hvor repræsentanter for baneejer og klubbens bestyrelse deltager.

Samarbejdets kompetence er en rådgivende funktion.​

​Referater af udvalgsmøder

KONTAKT

Telefon: 46 13 40 05

Sekretariat: info@grevegolf.dk

Karlslunde Centervej 45

2690 Karlslunde