KONTAKT

Sekretariat: 46 13 40 05

info@grevegolf.dk

Restaurant: 46 13 40 05

restaurant@grevegolf.dk


Lokale regler

LOKALE REGLER FOR GREVE GOLFKLUB - Gælder pr. 21. juni 2013​

​1: Banemarkeringer

Hvide pæle

Out of bounds

Gule pæle, plader el. spray 

Vandhazard

Røde pæle, plader el. spray

Parallel vandhazard

Blå pæle, plader el. spray

Areal under reparation

Blå pæle med sort top  

Areal under reparation med spilleforbud

​2: Træer med støttepæle og/eller plastbeskyttelsesbånd er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.


3: Vejen langs 5. og 6. hul samt bag green på 9. hul er kunstigt overfladebelagt. Lempelse efter Regel 24-2b. Alle øvrige veje og stier er integrerende dele af banen.

4: Driving range er out of bounds og grænsen defineres af hegn eller hvide pæle.

5:​Lempelse for gene fra ikke-flytbare forhindringer på spillelinjen tæt på green kan opnås iht. Golfreglernes Tillæg 1, Afsnit A, pkt. 4.”

​6: Alle gule, røde og blå markeringer samt afstandsmarkeringer er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.


7: Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1

8: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

9: For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Godkendt af DGU juni 2013

KONTAKT

Telefon: 46 13 40 05

Sekretariat: info@grevegolf.dk

Karlslunde Centervej 45

2690 Karlslunde