KONTAKT

Sekretariat: 46 13 40 05

info@grevegolf.dk

Restaurant: 46 13 40 05

restaurant@grevegolf.dk​

Regel- og handicapudvalget

Formand for udvalget

Johnny Fuchs

erhvervdk@msn.com

Medlem af udvalget

Stig Person

Medlem af udvalget

Roland Pedersen

Værd at vide om årsregulering generelt

Hvad:

Formålet med årsreguleringen er som udgangspunkt at tilpasse de enkelte spilleres handicap til den spillestyrke spilleren har vist igennem de tællende scores i den foregående sæson.

Hvem:

Årsreguleringen har udelukkende betydning for de golfspillere der igennem hele sæsonen har været under 36 i handicap. Det vil sige, at man ikke bliver handicapreguleret, hvis man har mere end 36 i handicap, eller er startet sæsonen med mere end 36 i handicap, regulering forekommer heller ikke hvis man afslutter sæsonen med et bedre handicap end da man startede sæsonen.
For at blive årsreguleret skal man desuden have afleveret mere end 3 tællende scores i 2017 og minimum 8 tællende scores i 2016 og 2017 tilsammen.

Hvorfor:

Årsreguleringen fungerer bedst, hvis man afleverer så mange tællende runder som muligt i løbet af en sæson. Handicap- og Regeludvalget opfordrer derfor til at man spiller så mange tællende runder, som det er muligt i løbet af sæsonen. På denne måde får alle over tid et mere retvisende handicap. En tællende score er en score fra en turnering eller en EDS. Husk at man kan spille/indberette to EDS hver uge.

Hvordan:

Årsreguleringen tager udgangspunkt i den midterste score. man har indleveret i sæsonen. Man tager den dårligste og bedste score fra, indtil der kun er en score tilbage. Denne score danner udgangspunkt for årsreguleringen.
Man benytter altså ikke en gennemsnitscore, idet dårligere runder ville trække et gennemsnit længere ned, end en god runde kan udligne. Overordnet kan man sige, at systemet forventer at en gennemsnitlig golfspiller er ca. 2 slag dårligere end sin neutrale zone på de fleste af de tællende scores.

Jo bedre golfspilleren er, jo tættere på neutral zone forventer systemet man er. Har man spillet hovedparten af sine tællende runder i neutral zone eller bedre, så skal man forvente en nedskrivning af sit handicap.

Hvis man derimod har scoret ca. 30 point eller derunder på hovedparten af ens tællende scores, så kan man godt forvente at blive skrevet op i handicap.

​Årsrevision i Greve Golfklub pr. 2. januar 2018

Den 2. januar 2018 blev der foretaget årsrevision af handicap for Greve Golfklubs medlemmer og alle har modtaget en e-mail via Golfbox med en forklaring på deres eventuelle regulering.

Årsrevisionen har for mange medlemmers vedkommende medført ændring af handicapstatus. 317 medlemmer har pga. for få indleverede scorekort i 2017 ikke EGA Handicap men derimod ”klubhandicap”. Det betyder, at man ikke kan deltage i de turneringer, der kræver EGA Handicap, og at ens handicapstatus i 2018 er låst, indtil man har indleveret tre tællende runder. 

Årsreguleringen viste følgende for medlemmerne af Greve Golfklub:

Medlemmer med 3 eller færre scores i sæsonen - 317

Medlemmer med 7 eller færre scores i de sidste to sæsoner - 24

Medlemmer der har opnået handicap 54 i sæsonen - 60

Medlemmer der ikke er blevet reguleret - 288

Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 ned - 2

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 ned - 0

Medlemmer der er blevet reguleret 3,0 ned - 1

Medlemmer der er blevet reguleret 1,0 op - 28

Medlemmer der er blevet reguleret 2,0 op - 10

Medlemmer der er blevet reguleret 3,0 op - 12

Medlemmer reguleret i eller til handicapkategori 1 – 0

​Retningslinjer og kompetencer

  • Udvalget arbejder i overensstemmelse med handicap systemet fra EGA (European Golf Association), DGU’s retningslinjer samt Golfreglerne og Amatørreglerne 2012-2015.
  • Udvalget godkender løbende regulering af medlemmernes handicap på grundlag af korrekt udfyldte og indleverede scorekort i klubbens postkasse sammenholdt med de af medlemmerne indtastede scores i Golfbox.
  • Udvalget overvåger løbende medlemmernes handicapreguleringer eller mangel på samme og foretager evt. skønsmæssig regulering op eller ned.
  • Udvalget sikrer via edb, at medlemmerne har adgang til deres aktuelle handicap i klubhuset.
  • Udvalget sikrer at træner(e), regelundervisere og Begynderudvalg kommunikerer ensartet og tilfredsstillende til medlemmerne om gældende handicapregler og procedure for handicapregulering.
  • Udvalget sikrer at gældende handicapregler og procedure for handicapregulering er tilgængelig på hjemmesiden.
  • Udvalget sikrer, at CBA bliver beregnet efter hver tællende turnering.
  • Udvalget har ret til at erklære en tællende turnering for "ikke tællende" i tilfælde af ekstremt dårlige vejrforhold og/eller ekstremt dårlige baneforhold.
  • Handicapregulering kan kun finde sted, når sommergreens er åbne, teestederne er taget i brug og der spilles uden lejeforbedring.
  • Udvalget står for den obligatoriske årsrevision.

​Egen registrering af scores og markør godkendelse i Golfbox

​Du skal selv indtaste din score fra EDS runder i Golfbox.

Regulering af dit handicap sker herefter, når din markør godkender din runde i Golfbox.

​De nye EGA handicapregler

​De nye EGA handicap regler trådte i kraft d. 1. januar 2016

Golfreglerne og EGA Handicapsystemet revideres hvert 4. år og der er netop udgivet nye regler med effekt fra januar 2016.

HUSK at du skal hver sæson skal registrere min. 4 tællende scores for at opnå et EGA handicap fra starten af den kommende sæson.

Konsekvensen af ikke at have et EGA handicap
Hvis du ikke når at registrere min. 4 tællende scores i den foregående sæson, så vil du fra starten af den kommende sæson blot have et ”klubhandicap”, men dit hcp. index vil være uændret.


Dette vil ikke have indflydelse på din spilleret, men du vil ikke kunne deltage i alle klubturneringer i Greve Golfklub og andre klubber.
Du vil heller ikke kunne repræsentere klubben i Danmarks- eller Regionsturneringen.


Desuden kan du også risikere, at klubber i Danmark eller udlandet kun accepterer greenfee spillere med EGA handicap.

Se hvor mange tællende scores, du har afleveret
Log dig ind på Golfbox. Under ”Scores” i venstremenuen kan du se, hvor mange tællende scores du indtil videre har afleveret.

Du kan registrere tællende scores, så længe der ikke spilles med vinterregler
Du kan spille op til 3 EDS runder pr. uge, dog kun en 9 hullers runde om dagen.Det er nu muligt at spille tællende 9 hullers runder fra handicap gruppe 3 til 6 (hcp 11,5-54).

Der er tilføjet en ny handicap kategori 6, med spillere fra handicap 37-54
Klubhandicap er nu for spillere i handicap 55-72. Handicap 72 er dermed den højeste grænse for handicap i GolfBox og disse spillere får beregnet spillehandicap som spillerne i handicap kategori 6.

Spillere i handicap kategori 6 og med klubhandicap må indberette scores som EDS.

Du har altså masser af tid til, at få registreret min. 4 tællende scores pr. sæson.

​​Nye handicap regler pr. d. 1. januar 2016

KONTAKT

Telefon: 46 13 40 05

Sekretariat: info@grevegolf.dk

Karlslunde Centervej 45

2690 Karlslunde