Oversigtkort - Tune Vandbassin

Nederst på siden ses et oversigtskort over hvor det kommende Tune Vandbassin skal placeres.

Vandbassinet er en del af Greve Kommunes Spildevandsplan og skal samle regnvand op fra Tune. Regnvandet samles i et meget stort regnsvandsbassin som graves på marken ved siden af golfbanen langs den sidste del af hul 6.

Golfbanen har siden efteråret 2017 holdt møder med Klar Forsyning / Greve Spildevand og Greve Kommune ​omkring placering af den ledning, der skal lede vandet fra Tune Vandbassin til Hulbæk Å og videre ud i Køge Bugt. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Golfklubben har arbejdet for en anden placering end netop ind gennem golfbanen.

Hulbæk Å er det vandløb der løber tværs gennem golfbanen. Langt de fleste steder er åen rørlagt et stykke under overfladen og således ikke synlig. Igennem 2018 er der foretaget diverse målinger på åen og vandets flow på golfbanens område for at sikre at åen har kapacitet til den ekstra vandbelastning. Golfbanens søer er forbundet med åen og når søerne er fyldt helt op løber dette vand således også over i Hulbæk å.

Greve Kommune har i efteråret 2018 vedtaget projektet endeligt i Byrådet. Jorden hvor Tune Vandbassin skal placeres er nu blevet eksproprieret og entreprenøren er fundet. (Gorm Hansen og Søn A/S)

Klar Forsyning har taget hensyn til Golfbanens store ønske om, at arbejdet skal pågå i Golfbanens lavsæson og da vejret er nogenlunde kan arbejdet allerede igangsættes nu.

Tidsplanen

Den foreløbige tidsplan ser nu således ud: ​​

- Uge 7 foretages der opmåling samt afsætning.

- Uge 8 etableres der adgangsveje (jernpladeveje).

- Uge 8 startes de styrede boringer. Forventet varighed ca. 1,5 uge.

- Uge 10, udgravning for samt sætning af brønde.​

Det er vores overbevisning at gravearbejdet startes fra Hulbæk Å og fortsætter nordpå langs venstresiden af hul 6 og til sidst langs hul 1 på Par 3 banen. Herefter bør det største arbejde på golfbanens område være færdigt til april og al kørsel med maskiner o.lign. foregår derefter fra Tinggårdsvej.

Tidsplanen kan blive skubbet alt efter vejrforholdene. Denne side bliver holdt opdateret med information herom. 

Placering af vandbassinet

På billedet nedenfor ses placeringen af Tune Vandbassin øverst i billedet - med Tinggårdsvej mod nord og hul 6 mod øst.

Den blå linje viser placeringen af rørene som skal lede vandet videre til Hulbæk Å.

Rørene ligger i kanten af golfbanen; på Par 3 Banen og ned langs hul 6 (ved Hjertestien).

For at minimere skaderne på par 3 banen og golfbanens øvrige område, bliver rørene skudt under jorden i stedet for at grave. Maskinen som skal udføre arbejdet kræver en del plads på "hjørnet" hvor maskinen skal arbejde i to retninger med de lange rør både mod Vest og mod Syd.

Pælene på Golfbanen

De mange opsatte pæle på golfbanens område afmærker det maksimale arbejdsområde for Entreprenøren. Pindende må IKKE fjernes. 

Der bliver udlagt mange køreplader for at beskytte golfbanens område mod kørsel med store og tunge maskiner.

Midt på hul 6 - der hvor par 3 banen begynder ses en stor bue af pæle. En stor del af dette område bliver ligeledes belagt med jernplader og der skal graves en brønd på hjørnet.

Midlertidig lokalregel

De lyse pæle med rød top må IKKE fjernes og de skal derfor betragtes som "ikke flytbare forhindringer". 

Lokal regler og lempelse fra arbejdsområderne kan ændre sig i takt med at arbejdet skrider frem. Bl.a. er Golfklubben i dialog med Dansk Golf Union omkring muligheden for i en periode at ændre hul 6 fra et par 5 hul til et par 4 hul.  

De til enhver tid gældende lokalregler vil være synlige ved tjek ind området samt på et skilt på teestedet på hul 6.

Spørgsmål ?  

Denne side vil blive opdateret i takt med vi får flere oplysninger omkring arbejdets omfang og tidsplanen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Sekretariatet

Stine Kiel Larsson, 46134005 / info@grevegolf.dk 

Entreprenør Gorm Hansen & Søn

Morten Hansen, daglig leder, 40138089

Greve Spildevand

Birgit Brødsgaard, projektleder, 23491918

KONTAKT

Telefon: 46 13 40 05

Sekretariat: info@grevegolf.dk

Karlslunde Centervej 45

2690 Karlslunde