KONTAKT

Sekretariat: 46 13 40 05

info@grevegolf.dk

Restaurant: 46 13 40 05

restaurant@grevegolf.dk​


Frivillige

Vil du være frivillig i Greve Golfklub?

Det frivillige arbejde er grundstenen i foreningslivet i Danmark. Den fortsatte medlemsfremgang I Greve Golfklub samt den positive udvikling på banen og i klubben har øget behovet for frivillige hjælpere på flere områder. Vi har behov for frivillige af enhver art. Omfanget varierer både af selve opgaverne men i høj grad også af, hvor meget tid, du har mulighed for at byde ind med. Opgaverne kan som udgangspunkt udføres af alle, men vi sørger naturligvis for evt. oplæring, såfremt det skulle være nødvendigt.
Henvend dig til én i bestyrelsen for at høre mere.

Frivillige
Vi har brug for frivillige til et par konkrete opgaver:

Baneservice
Vi søger voksne medlemmer, som har lyst til at indgå i et team af frivillige, der forestår baneservice. Baneservice skal sikre et godt flow på banen, så både medlemmer og gæster får en god oplevelse af en golfrunde i Greve Golf. Arbejdet skal ses som en service frem for kontrol. ​

Det skal være lettere at være frivillig

Lov om ret til 15-timers frivilligt arbejde om ugen vedtaget.

Den 23. marts 2015 trådte en ny lov i kraft. Den giver frivillige på dagpenge eller efterløn ret til at udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i offentlige ydelser. Tidligere havde frivillige på efterløn eller dagpenge kun ret til at arbejde frivilligt 4 timer om ugen uden modregning i ydelsen.

Den nye regel om et vist antal timers frivilligt arbejde uden modregning gælder kun for frivillige i almennyttige organisationer og foreninger – og altså fx ikke for frivillige, som organiseres direkte af en kommune.

Loven er et led i regeringens arbejde med at gøre det lettere at være frivillig. Der er tale om en forsøgsordning, som kører i perioden fra 23. marts 2015 til 20. marts 2017. Kontanthjælps modtagere kan fortsat arbejde frivilligt uden begrænsninger, bare de står til rådighed for arbejdsmarkedet.

KONTAKT

Telefon: 46 13 40 05

Sekretariat: info@grevegolf.dk

Karlslunde Centervej 45

2690 Karlslunde